Cookies management by TermsFeed Cookie Consent O nás | Orel Jednota Troubelice

Počátky Jednoty Orla spadají do prvorepublikového období. V této době byly vytvořeny právní a společenské podmínky pro vznik a rozvoj naší organizace.

Ústředí tělocvičných odborů v Brně rozhodlo již na jaře 1909 pojmenovati podle návrhu P. Štěpána Klapila z r. 1908 tělocvičné odbory při straně křesťansko-sociální názvem OREL podle slovinského vzoru. Předseda křesťansko-sociální strany P. Jan Šrámek vyhlásil oficiálně pojmenování tělocvičných odborů názvem OREL na manifestačním křesťansko-sociálním sjezdu v Olomouci o svatodušních svátcích dne 31. května 1909, konaném v rámci I. všeobecného sjezdu moravských katolíků. Ústředí tělocvičných odborů rozhodlo na jaře zavést v odborech stejnokroj: černé šaty a boty, bledě modrou košili, kožený pás s monogramem Orla, čapku s modrou vložkou a šikmým pérem po straně. V tomto novém kroji vystoupilo 24 členů vyškovského odboru Křesťansko-sociálního Orla spolu Katolickými Sokoly z Chropyně a 7 členy odboru brněnského na uvedeném I. všeobecném sjezdu katolíků moravských v Olomouci s P. Štěpánem Klapilem v čele. Vystoupení v Olomouci mělo u široké katolické veřejnosti veliký ohlas. Vznikaly nové tělocvičné odbory na Olomoucku a na Valašsku, všechny už pod novým názvem "Křesťansko-sociální tělocvičný odbor Orel".

ROK 1909 JEST RODNÝM ROKEM ORLA

V r. 1909 byl založen Orel v Uherském Hradišti, Holešově, u Olomouce v Hejčíně a Bohuňovicích, na Valašsku ve Valašském Meziříčí, na Vsetíně, ve Vizovicích a Val. Kloboukách, na Lašsku ve Frýdlantě a v Novém Jičíně. V r. 1909 bylo na Moravě založeno 34 křesťansko-sociálních tělocvičných odborů "Orel". Orelské ústředí tělocvičných odborů v Brně rozhodlo uspořádat první zemský slet ve Vyškově v r. 1909.

Jednota Orla v Troubelicích vznikla v březnu roku 1923. Mezi hlavní činnosti patřil sport a kultura. Při založení měla naše organizace 120 členů. Pro své potřeby sportovního a kulturního využití byla v roce 1924 zahájena výstavba Orlovny a tato budova byla o dva roky později dostavěna a slouží potřebám členů i veřejnosti dodnes.

Činnost Jednoty Orla Troubelice byla pozastavena po politických událostech v roce 1948 a znovu obnovena ustavující schůzí 6.1.1991.

V současnosti se naše jednota stará o velký areál, kterému dominuje budova Orlovny, jejíž stavba započala v roce 1924 a byla dokončena o 2 roky později. Orlovna prošla v letech 2006 - 2008 velkou rekonstrukcí. V samotné budově kromě velkého sálu s jevištěm a malého salónku naleznete také posilovnu, ochoz s prostory pro box, šatny, kuželnu a restaurační zařízení. K tomu náleží také náš venkovní areál s kioskem, pódiem a hlavně multifunkčním hřištěm, které je využíváno veřejností pro různé sporty.

Kromě bohaté kulturní činnosti se věnujeme především sportu a sportovní výchově dětí a mládeže. Hlavním sportem, kterému se u nás věnujeme je florbal. Dále také děláme stolní tenis, tancování děvčat, kuželky nebo box.

Jsme zároveň otevřeni komukoliv, kdo by chtěl v rámci našeho spolku provozovat jiné aktivity a jsme připraveni takové inciativě poskytnout veškerou podporu včetně našeho zázemí.

 


Sponzoři

Na činnost spolku finančně přispívají:

                                   

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Pokud nám chcete něco sdělit
tak nám prosím zašlete vzkaz

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.